dimecres, 27 de febrer de 2013

Acta 27 de febrer de 2013


ACTA 27 DE FEBRER DE 2013

SOBRE ELS PROBLEMES DE LES DÈCADES (4t, 5è i 6è)

Veiem com els nens han intentat resoldre els problemes sobre les dècades i quines estratègies han anat seguint. En algun cas, durant el procés de comptar, el propi nen s'adona o de l'absurditat del que està fent o de la feinada, arribant ell sol a conclusions sobre com resoldre el problema d'una manera més pràctica i fàcil.
És important que un cop presentat el problema, als nens se'ls demani sobre com han resolt el problema, per tal de veure el procés que han seguit.

SOBRE ELS PROBLEMES DELS SEGLES (1r, 3r)

S'ha treballat a partir d'anar doblegant una tira de cartolina. La idea va sorgir dels mateixos alumnes, per entendre quants anys té un segle per arribar a la conclusió que són deu grups de deu anys. En alguns casos van comprovar que els sortia més de deu doblecs a la tira, fet que va propiciar que els alumnes investiguessin quant havia de medir cada doblec per tal que en sortissin deu. Després s'han anat posant de costat per tenir una representació real i física del concepte de segle.
També es va fer treball sobre els nombres romans. Cada invent que s'ha treballat s'ha anat col·locant al segle corresponent i se n'ha fet un gràfic de doble entrada.
Als nens els ha agradat el treball d'investigació, anar al vestíbul, comprovar els invents...
Després d'aquest treball seria bo demanar als alumnes què han après, què poden representar en números, que pot servir per l'avaluació.

TREBALL SOBRE FIGURES GEOMÈTRIQUES (P3, P4)

S’ha fet a partir d’un quadre de Paul Klee, Ballant per por. S’ha imitat el quadre, identificant les figures que hi apareixen i creant coneixement comú i compartit sobre les seves opinions. En la conversa van sorgint els dubtes sobre si és una cosa o una altre i va sorgint la necessitat que els alumnes busquin les característiques de cada figura.
La proposta pot ser ampliada amb altres activitats relacionades amb la geometria.

MESURA DEL TRONC DELS ARBRES (CICLE INICIAL)

Se’ls va donar la idea als nens de com fer-ho. Van sortir diverses opcions: pams, nens... Un nen va proposar de fer una tira de paper. Llavors va sorgir la qüestió de com posar els números a la tira de paper: alguns creien que havien de posar centímetres, d’altres cada dos centímetres... El més important de tot això és que els propis nens són els que busquen solucions als problemes plantejats.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ

És important que les activitats siguin obertes i al màxim relacionades amb l’entorn. Cada vegada és més normatiu. El nen ha de ser capaç de raonar, debatre i defensar postures respecte el que se li planteja.

QUÈ AVALUARÍEM?

1. Comprensió del problema
Diferencia les dades necessàries de les irrellevants i la incògnita.
Diferencia les dades necessàries de les irrellevants i la incògnita, després de diversos tempteigs.
Diferencia les dades necessàries de les irrellevants però no entén la incògnita o a la inversa.
Necessita l’ajut del mestre per continuar, no diferencia dades necessàries de les irrellevants ni la incògnita.
2. Estratègies que utilitza
Utilitza llenguatge matemàtic pertinent.
Ex: 3x3=9
Utilitza recursos operatius bàsics. Ex: 3+3+3=9
Utilitza recursos gràfics i numèrics.
Utilitza material manipulatiu i necessita l’ajut del mestre per continuar.
3. Resposta
La resposta és correcta. Utilitza la referència de la incògnita. Ex: “He comprat 30 galetes”.
La resposta és correcta però no fa referència a la incògnita.
Només té en compte la magnitud però la resposta  és correcta.
Ni la resposta ni la magnitud són correctes.
4. Justificació
Argumenta i justifica.  
Justifica les estratègies que ha utilitzat, però quan argumenta per si sol queda confús. 
Justifica el procés que ha utilitzat. Ex: Explica com resol  l'operació o operacions que ha fet.
No sap explicar el que ha fet. Necessita l'ajut del mestre.

PEL TREBALL COOPERATIU

Arriben a un acord consensuat. Una diu algun aspecte i l'altre l'acaba de puntualitzar o ampliar.
Un/a alumne/a vol dominar la situació i els altres cedeixen o no a les propostes.

Es reparteixen la feina a fer.
No s’entenen.

COMPETÈNCIES MATEMÀTIQUES

Mirem les competències matemàtiques i en quins blocs estan agrupades. També hi ha un web, ARC, del Departament, on hi ha recursos per a primària.


dimarts, 26 de febrer de 2013

GEOMETRIA I ART. P3 I P4


A LA CLASSE DE P3 I P4 HEM TREBALLAT CONTINGUTS GEOMÈTRICS REFERITS ALS CONCEPTES DE FORMA SOBRETOT DE DOS DIMENSIONS (CERCLE, QUADRAT, TRIANGLE I RECTANGLE) I D'UNA DIMENSIÓ (LÍNIES RECTES, CORVES...). HO HEM FET A PARTIR  DE L'ANÀLISI DEL QUADRE "BALLANT PER POR" DE  PAUL KLEE.

S'HA PROPOSAT SER UNS ARTISTES COM PAUL KLEE  I IMITAR LA SEVA OBRA. PER AQUEST MOTIU HEM DE DESCOBRIR COM ÉS LA SEVA OBRA ARTÍSTICA.

EN PRIMER LLOC ELS NENS I NENES HAN FET UNA DESCRIPCIÓ OBJECTIVA  DELS  ELEMENTS GEOMÈTRICS QUE  VEUEN (LÍNIES, FORMES, COLORS...
HE PREGUNTAT: QUÈ VEIEU?  
LES PRIMERES RESPOSTES SÓN DE L'ESTIL: VEIG UN TRIANGLE. DESPRÉS DEMANO QUIN.
EL NEN ASSENYALA EL TRIANGLE I DEMANO SI TOTS/HI ESTAN D'ACORD. AIXÍ VAN
RECONEIXENT DIFERENTS FIGURES PLANES: TRIANGLES, QUADRATS, CERCLES, RECTANGLES...MENTRE CONVERSEM VAN SORTIN DUBTES COM: AQUEST ÉS O NO UN QUADRAT? SEMBLA MÉS AVIAT UN RECTANGLE...
AIXÍ VAN EXPRESSANT ORALMENT LES CARACTERÍSTIQUES DE LES DIFERENTS FORMES I LÍNIES.

DE MANERA ESPONTÀNEA, LA CONVERSA ENS PORTA A QUANTIFICAR ELS ELEMENTS GEOMÈTRICS DELS QUADRE . HO FEM CONJUNTAMENT I PASSEN A ANOTAR LES QUANTITATS A LA PISSARRA. VEIEM  QUINA ÉS LA FORMA QUE APAREIX MÉS O MENYS.

LA PROPOSTA CONTINUARÀ AMB VÀRIES SESSIONS :
  • DIR ELS POSSIBLES SIGNIFICATS.  INVENTAR UN TÍTOL. DESCOBRIR EL TÍTOL REAL.
  • IMITAR L'OBRA. RETALLAR, CLASSIFICAR MATERIALS, SITUAR LES FIGURES EN L'ESPAI...CRONOLOGIA DELS INVENTS


GRUP DE 1r i 3r

1r Plantejament d'hipòtesis

El plantejament ha estat que a partir de l'exposició dels invents que tenim al vestíbul, saber en quin segle es va inventar cada invent.

El primer concepte a introduir és saber què és un segle, quants anys té un segle, introduir la numeració en xifres romanes, en quin segle vivim, ...

Vaig portar tires de cartolina a la classe per veure si ens podien servir per comprendre aquests conceptes i el resultat ha estat aquest mural dels segles
 
 
2n Recollida d'informació
 
Anem al vestíbul i plantegem quins poden ser  els invents més antics. N'hi ha 3 que es van inventar abans de Crist (AC) que anotem en un quadre de doble entrada (després fer una ratlla vermella per separar AC i DC) i continuem la relació dels invents i del segle que es va inventar. Per 1r hi ha tres columnes: fa molt temps/fa temps/fa poc temps.
 
 
 

 
 
3r Representació de la informació
 
 
La gràfica de dades ho farem a la sessió de mates de demà dimecresdilluns, 25 de febrer de 2013

PROBLEMA INVENTS

A la classe de cicle mitjà i cicle superior s'han plantejat els següents problemes relacionats amb el projecte interdisciplinari (els invents). Prèviament es va treballar oralment "la mesura del temps" (anys, mesos,segles, dècades...).Els problemes són els següents:

4t:
L'ordinador va ser inventat per John Atanassoff, l'any 1940. Quantes dècades fa que es va inventar?


Aquest últim document pertany a una alumna que presenta problemes en els aprenentatges(PII)  i se li va donar un cop de mà. Se li va demanar que escrivís el que havia explicat la mestra sobre les dècades. Va recordar que una dècada són 10 anys i ho va escriure. Llavors va manifestar que no entenia què volia dir
"quantes dècades fa". Se li explica que es demana quant de temps ha passat (en dècades) des del passat fins a l'actualitat, el dia d'avui.
Ho entén i comença a sumar de 10 en 10 fins arribar a la resposta correcta. Primer ho escriu i quan s'adona que ho pot fer amb el cap, va per feina i ho escriu directament, obtenint bons resultats.

CS:
La impremta va ser inventada per Johannes Gutenberg, l'any 1.450. Quantes dècades fa que es va inventar? Quants segles fa que es va inventar?
En xifres petites, van veure i entendre clarament el concepte de "dècada". Per exemple, veien clar que en 40 anys, hi ha 4 dècades. Quan la xifra va anar augmentant, és quan es van presentar els problemes. Tots se'n van sortir, però amb dificultats.